VỀ CHÚNG TÔI

“Haruko” – bắt nguồn từ tiếng Nhật với từ “Haru” nghĩa là mùa xuân – mùa đẹp nhất trong năm và thêm một chữ “ko” sẽ thành Haruko, là đứa trẻ của mùa xuân. Toàn bộ ý nghĩa của tên là sự cam kết của Haruko với các sản phẩm dinh dưỡng tiêu chuẩn cao, chất lượng hàng đầu trong cuộc sống.

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Vì giá trị dinh dưỡng là chưa đủ, Haruko tận tụy trong các nguyên tắc và văn hóa kinh doanh, chúng tôi tin rằng phải có sự đóng góp của nhân viên và khách hàng mới tạo nên sự thành công.

NIỀM TỰ HÀO

Vì giá trị dinh dưỡng là chưa đủ, Haruko tận tụy trong các nguyên tắc và văn hóa kinh doanh, chúng tôi tin rằng phải có sự đóng góp của nhân viên và khách hàng mới tạo nên sự thành công.

DELIMIL PEDIA PLUS

Dành cho trẻ nhỏ

DELIMIL PEDIA PLUS

Dành cho trẻ nhỏ